Kommittéer / komiteat

ARBETSKOMMITTÉ FÖR IFK GAMES

Hela styrelsen

 

ARBETSKOMMITTÉ FÖR KLUBBKAMP MOT IFK STOCKHOLM

Henry Johansson

 

KONTAKTPERSON FÖR IFK-FM

Henry Johansson

 

KONTAKTPERSON FÖR NORDISKA IFK-MÄSTERSKAPEN

Henry Johansson