Bowlingföreningen HIFK
Hoplaxvägen 28
00350 Helsingfors

info@hifkbowling.fi