800 märket / 800 merkki

Sektionsstyrelsen lancerade under hösten 1935, med tillstånd av föreningens styrelse, ett litet anspråkslöst förtjänstmärke upptagande IFK-skölden på ett tudelat runt fält i rött och vitt. Detta märke tilldelades mot inlösen (numera gratis) sektionens bowlare när de för första gången slagit 800 poäng på fyra serier. Huvudparten av tävlingarna vid märkets tillkomst gick över just 4 serier. Med åren har märket tilldelats den som slagit sitt första parresultat över 5, 6 eller 8 serier.