Vet 2-M Div II

22.2.2023

Kierros 5                      22.2. 2023

HIFK IV   -    City B  2           

            6  - 2                     

HIFK V   -    Erä 1  

          2  -  6                        Nikkinen  584 ( 30 )

Kierros 6

HIFK IV  -  Patteri 2

          7  -  2                        Rosenqvist  634 (45 )

HIFK V   -   Tela

           0  -  8