Vet 2-M

8.2.2023

kierros 7.

HIFK I   -  HKV I               9-4 Sällström  654  (60)  Reihe 617  (60)

HIFK II   -  Sepottaret       8-0

HIFK III  -  Finnair             6-2

Kierros 4.

HIFK  IV -  AX                    8-0

HIFK  V  -  Make                6 -2