Årsmöte / vuosikokous

3.11.2022

Föreningens årsmöte hölls torsdagen den 3.11.2022 i Tali. 15 medlemmar deltog i mötet.

Seuramme vuosikokous pidettiin torstaina 3.11.2022 Talissa. 15 jäsentä osallistui kokoukseen.

Styrelsen / johtokunta 2022-2023

Ordförande / puheenjohtaja: Paavo Aulio
Viceordförande / varapuheenjohtaja: Jan Fäldt
Kassör / rahastonhoitaja: Ove Löfgren
Medlemmar / jäsenet: Jukka Sund, Kaj Sällström, Per Erik Teckenberg
Sekreterare / sihteeri: väljs senare / valitaan myöhemmin