Årsmöte / vuosikokous

26.10.2022

Medlemmarna i Bowlingföreningen HIFK r.f. kallas härmed till årsmöte, som hålles i Tali bowlinghall torsdagen den 3.11.2022 med början kl.19.15. På mötet behandlas de i föreningens stadgar upptagna ärendena.

Keilaseuran HIFK jäsenet kutsutaan täten vuosikokoukseen, joka pidetään Talin keilahallissa torstaina 3.11.2022 alkaen klo 19.15. Kokouksessa käsitellään yhdistyksen säännöissä mainitut asiat.

Helsingfors / Helsingissä 26.10.2022
Styrelsen / johtokunta