INFO 8

31.7.2022

INFO 8                                                                               31.7.2022

 

Hej,

Sommaren lider tyvärr mot sitt slut, men nu är det ett ypperligt tillfälle att informera dig om höstens stora händelse. IFK firar nämligen sitt 125 års jubileum med kvällsfest, historik och en festbilaga i HBL (Hufvustadsbladet).

FESTBILAGAN

Festbilagan, ca. 30 000 st publiceras som bilaga till HBL och den skickas även till alla 8 000 medlemmar i HIFK.

Du kan skaffa en ½ sidas annons (254x180 mm) till festbilagan till priset 990 € eller alternativt en helsida (254x365mm) till priset 1500 €. Annonsen reserveras per e-post via 125@ifk.fi  

Alternativt kan du köpa en radannons i bilagans gratulationssidor antingen som privatperson (125 €) eller som företag (250 €). Radannonsen publiceras i enlighet med radannonserna i HBL.

Rubriken för privatannonser är: Följande personer har önskat gratulera HIFK till 125-års jubiléet.  Annonsen beställs och betalas via länken  https://shop.hifksoccer.fi/tuote/stodannons-privat/

Rubriken för företagsannonser är: Följande organisationer har önskat gratulera HIFK till 125-års jubiléet.  Annonsen beställs och betalas via länken  https://www.ifk.fi/radannons/

Henry Johansson, tel. 050-3731320 eller e-post henry.r.johansson@welho.com. svarar på frågor om annonserna.

Avkastningen av annonserna tillfaller grenföreningarna. Viktigt att vid annonsbeställning meddela att det gäller bowlingföreningen.

Deadline för annonserna är 15.9.2022

125 ÅRS-JUBILEUMSFESTEN

IFK 125 festtillfälle är lördagen den 15.10.2022 i Pikku-Finlandia. Bowlingens kvot är ca. 20 supékort. Vid festen kommer att närvara över 500 personer. Supékortets pris är 125 €. Mer om festen och supékorten senare.

HISTORIKEN

HIFK 125 historiken har skrivits av Juha Kanerva och den utkommer officiellt den 16.9.2022.

Historiken kan nu förhandsköpas av våra medlemmar. De som köpt boken i förväg bjuds in på en exklusiv förhandsutgivning där författaren, idrottsjournalisten Juha Kanerva berättar om föreningens
historia och processen med boken. Notera att boken utkommer i två språkvarianter; en på svenska och en på finska. Den finska upplagan heter STADIN IFK, IFK:N STADI  Den svenska upplagans namn är ALLTID IFK, STADENS STOLTHET. Du har nu som bowlingens medlem möjlighet att köpa boken till förhandspriset 28 €. Inköpet görs via e-post till info@hifkbowling.fi. Vid beställningen bör anges vilkendera språkversionen du vill ha.

terveisin / hälsningar

Paavo / Ove