Seriespelen pausar / sarjapelit tauolle - IFK Games - LIIga 60

28.2.2021

Alla seriespel under tiden 1.3.-28.3. flyttas tll senare tidpunkter. Även IFK Games flyttas. Liiga-60 spelas ej under nämnda tidpunkt.
Tali är öppen 1.3.-7.3. med vissa restriktioner. Se www.bowling.fi
Kaikki sarjapelit ajalla 1.3.-28.3. siirretään myöhempään ajankohtaan. Myös IFK Games siirtyy. Liiga-60 ei pelata tällä ajanjaksolla.
Tali on rajoitetusti avoinna 1.3.7.3. Tarkemmin www.bowling.fi