Vet. månadsslagning / vet. kk-kilpailu

22.10.2020

Nio deltagare på torsdagen i Tali. Yhdeksän osallistujaa tänään Talissa.

1. Ahlfors
2. Lindgren
3. Pekkonen

Resultaten / tulokset

Ställningen / tilanne