Vet. månadsslagning / vet. kk-kilpailu

20.10.2020

Påminnelse / muistutus

Spelas torsdagen den 22.10. kl. 12.00. Pelataan torstaina 22.10. klo 12.00

Anmälning / ilmoittautuminen