Seriespelen - sarjapelit

20.5.2020

Trioserien avslutas med spel tisdagn den 2.6. och 9.6. i Tali med början kl. 18.00.

4x1 am. spelas lördagen den 9.6. med början kl. 15.00.


Triosarjaa pelataan loppuun tiistaina 2.6. ja 9.6. Talissa alkaen klo. 18.00

4x1 am.sarja pelataan lauantaina 6.6. Talissa alkaen klo. 15.00.