Intern klubbkamp - sisäinen seuraottelu (misärtävling . antikaatokisa)

30.8.2019

En klubbkamp av annat slag hålles måndagen den 30.9 med början kl. 18.00 i Tali. Under 75 år mot över 75 år. Misärtävling eller det gäller att försöka få så dåligt resultat som möjligt. 3  serier spelas.

Ove tar emot anmälningar. I detta skede tas de 12 första anmälningarna med i klubbkampen.

Erilainen seuraottelu pidetään maanantaina 30. syyskuuta alkaen klo 18.00 Talissa. 75 v. tai alle 75 v- vastaan yli 75 v. 3 sarjaa. Tavoitteena on tehdä mahdollisimman huono tulos.

Ove vastaanottaa ilmoittautumiset. Tässä vaiheessa otetaan 12 ensimmäistä mukaan.

 

Tävlingens regler - kilpailun säännöt