Tre dagar bowling i följd för Kajus

25.2.2019

På lördag klubbkamp i Ekenäs. På söndagen i finalen i ÅIFK:s tävling i Åbo. Placering femtonde. På måndagen i Tali veteranstadskampen  Helsingfors-Tammerfors-Björneborg. Nu sextonde.