Vet. månadsslagning / kuukausikilpailu

31.3.2016

18 deltagare på torsdagen i Tali. Kajus bäst före Ralf och Torsti. Kajus oli paras. Toisena Ralf ja kolmantena Torsti. 18 osallistujaa.

Resultat / tulokset

Ställningen / tilanne